Kada je vrijeme da dam otkaz?

Kada je vrijeme da dam otkaz? Odmah mi je rekla da želi da da otkaz i da  e posveti sopstvenoj trening praksi. Da ne može više ovako, da je prerasla siutaciju na poslu. Ipak, bojala se jer nije imala izvor prihoda. Slušala sam je sa zanimanjem, iz njenih tamnih očiju...

Šta je to REINVENT?

Šta je to REINVENT? REINVENT je praksa u koja podrazumijeva da se sa vremena na vrijeme izdvojimo iz vrtloga svakodnevnice i svoj život, posao, kompaniju pogledamo iz druge perspektive. Da uložimo vrijeme i energiju kako bi smo obacili sve ono što nam nije potrebno i...

Kada je pravo vrijeme za lični reinvent ili reinvent kompanije?

Kada je pravo vrijeme za lični reinvent ili reinvent kompanije? Kada važno da započnem promjenu: onda kada sam na uzlaznoj putanji, kada mi dobro ide ili onda kada moj karijerni put krene silaznom putanjom? Postoji istraživanje koje pokazuje da ukoliko promjenu...

Srednja linija menadžmenta – generator razvoja ili kamen spoticanja?

Srednja linija menadžmenta – generator razvoja ili kamen spoticanja? Glas članova Uprava više preduzeća kaže:   Nismo zadovoljni nivoom samostalnosti B-1 (Board -1) nivoa Nedostaje im kreativnosti za rješavanje problema Konstantno nam dolaze sa problemima, ali ne...