Kada je pravo vrijeme za lični reinvent ili reinvent kompanije?

Kada važno da započnem promjenu: onda kada sam na uzlaznoj putanji, kada mi dobro ide ili onda kada moj karijerni put krene silaznom putanjom?

Postoji istraživanje koje pokazuje da ukoliko promjenu (reinvent) počnemo u periodu pada, šanse da se vratite na svoj maksimum su jako male (oko 10%).
Zašto? Jer je nivo stresa veoma veliki usljed velikog pritiska, skloni smo da donosimo rizične odluke, nemamo dovoljno novca, a energija sa kojom ulazimo u proces promjene je jako niska. Mi treba da radimo lični/ karijerni/ korporativni reinvent dok smo dobri. Dok smo u snazi, kad smo zadovoljni. Da redovno izdvojimo vrijeme za razmišljanje, za edukaciju, za spremanje za novu ulogu/ karijeru/ proizvod/ proces.
Naravno, ukoliko želite da se mijenajte kada vam dobro ide često nailazite na otpor okruženja. Pa vas pitaju „Šta će tebi to?“ „Sjajno ti ide tako.“ „Ne mijenjaj ono što radi kako treba.“
A šta ako ne izdvojimo vrijeme za reinvent, a desi nam se da brod kojim plovimo udari u ledeni brijeg? Da li patite od titanic sindroma? (na kraju je test koji možete besplatno preuzeti, a koji će vam dati odgovor na ovo pitanje).

Svakih koliko godina je važno da radim lični reinvent ili reinvent kompanije?

Istraživanja Reinvention Instituta iz Amerike govore da je prosječan životni ciklus kompanija u kapitalizmu (posmatran period kraja 19. vijeka i 20. vijek) bio od 62 do 75 godina (zavisno od industrije). Ako treba da se mijenjamo onda kada smo u snazi, to znači da su kompanije tog doba morale da rade reinvent na svakih 30 do 40 godina. Ako ovo istraživanje primjenimo na lične karijere, možemo zaključiti da su ljudi u prošlom vijeku mogli da se zaposle, rade cijeli životni vijek i odu u penziju, a da nemaju potrebe da rade upgrade svojih vještina, ili bilo kakav reinvent. (Nije to tako davno bilo, pitajte svoje roditelje da vam potvrde ovu teoriju).

Istraživanja iz 1999. pokazuju da se usljed promjena u 90tim godinama 20 vijeka, životni ciklus preduzeća smanjio na 15 godina, što znači da na svakih 7-8 godina moramo napraviti reinvent (procesa, proizvoda, poslovanja).

Istraživanje iz 2020. pokazuje da je životni ciklus kompanija tada bio 7 godina, što znači da svake 3 – 4 godine moramo d adimo reinvent.

U toku je novo istraživanje, prvi rezultati pokazuju još veće skraćenje životnog vijeka kompanija.

 

  • Da li imate praksu da izdvojite vrijeme za analizu trenutnih rezultata, nivoa zadovoljstva poslom, ili da planirate karijeru?
  • Da li se edukujete i na taj način širite svoje šanse za novo zaposlenje ili novu karijeru?
  • Imate li cross fuctional iskustvo?
  • Koji je vaš plan B?

Cilj ovog članka nije da vas prepadne, već da vas podsjeti da je prvi korak ka promjeni prihvatanje sopstvene realnosti. Analiza gdje se nalazimo sada, a koja su očekivanja od nas u budućnosti. Tome služi titanic sindrom test – analizi trenutne realnosti (Izvor: Dr Nadya Zhexembayeva, How to thrive in chaos, The Chief Reinvention Officer handbook).

Pitanja u testu vam daju mogućnost analizu spremnosti za lični reinvent kroz tri područja. To su:

 

  • Aniticipirati (predvidjeti) promjene – Koliko ste dobri u predviđanju promjene koje će se desti u vašem poslovnom okruženju (i lokalno i globalno)
  • Kreirati/ dizajnirati rješenja
  • Implementacija rješenja.

Test je koncipiran tako da kroz tri područja analizirate koliko ste dobri i u kom području, odnosno u kom području vam je potrebno unapređenje.

Činjenica je da je većina nas dobra u dvije oblasti od ove tri.

U nastavku je test „Da li patiš od Titanik sindroma“ koji će ti pomoći da sagledaš koliko si spreman za promjene koje dolaze i u kojim područjima su ti potrebna unapređenja.

Test: da li patiš od Titanic sindroma?

Šta da uradiš sa rezultatom koji dobiješ na testu?

Bez obzira na rezultat koji dobiješ, imaj u vidu da je to polazna osnova na bazi koje treba da kreiraš naredne korake. Kao pomoć na putu neka ti posluži sledeće:

 

ZAŠTO

Da bi istrajali u promjeni,
važno je naći svoje
„zašto“. Tvoje „zašto“
treba da te vodi KA
ostvarenju tvojih ciljeva
(umjesto da ideš OD
problema)

ŠTA

Rezultati testa će ti reći
kom području je
potrebno da se posvetiš
više i šta tačno treba da
promjeniš.
Možda ti već i znaš šta je
vrijeme za mijenjati?

KAKO

Kreiraj svoj sopstveni set
alata koji ti mogu pomoći
u „kako“.
Inspiriši se kroz knjige ili
potraži podršku kroz
edukaciju, koučing.

I, kada je pravo vrijeme za reinvent?