LIČNI REINVENT

Da bi smo mogli da vodimo druge, potrebno je da vodimo sebe. Sa vremena na vrijeme korisno je uraditi inventar trenutnih poslova, dostignuća, poslovnog i privatnog. Zaustaviti se iz užurbanog tempa života i biznisa i pogledati život iz druge perspektive. Ispitati svoje „zašto“ radimo to što radimo, revidirati svoje „kako“ radimo i „šta“ može jednostavnije, korisnije, laganije. Možda shvatimo da nam ne treba ništa novo, već da od nekih stvari treba da odustanemo, ko zna?

KAKO?

Radi se koučing 1 na 1 ili koučing sa timom. Temu birate sami. Tempo rada birate sami. Ono što dobijate je podrška za sledeće teme:

Došli ste do određenog nivoa i znate da možete više, ali ne znate u kom smjeru. Napravili biste zaokret? Kako?

Treba da napravite strategiju poslovanja? Stratešku mapu za narednih 1, 3, 5 godina. Koji su neophodni faktori da bi se strategija realizovala? Definisanje strategije korak po korak i podrška na putu sprovođenja.

Slavite rođendan koji se završava saa 5 ili sa 0 i želite da napravite inventar trenutnih dostignuća i ciljeve za naredni period?

Preuzeli ste novu poziciju i potrebna vam je podrška. Kreirajmo zajedno „mojih prvih 100 dana na poziciji“ sa konkretnim planom akcija.

Preuzeli ste novu poziciju i potrebna vam je podrška. Kreirajmo zajedno „mojih prvih 100 dana na poziciji“ sa konkretnim planom akcija.

Zašto koučing?

Istraživanja pokazuju da većina ljudi posjeduje daleko više sposobnosti, kreativnosti, talenta nego što ih koristi.

Odgovor je individualan i za svakoga različit. Ponekada je u pitanju nesigurnost, ponekada nedostatak vjere u vlastite sposobnosti ili sistem kome pripadaju, ponekada čekanje pravnog trenutka ili prave prilike. Ponekada nas blokira unutrašnji glas koji kaže: „Samo tebe čekaju!“.

Ako vještine koje posjedujete ili talenti koje imate ne razvijate i ne koristite – to vremenom prerasta u frustraciju. To je ono stanje u kome znate da možete mnogo više i mnogo bolje, a zadovoljavate se sa onim što trenutno imate, jer „bolje vrabac u ruci nego golub na grani“. 

Šta je koučing?

Koučing je individualni proces u kome partnerski učestvuju klijent i kouč sa ciljem izgradnje klijentove željene budućnosti uz aktiviranje resursa koji su neophodni da bi tu budućnost dostigli.
Kouč je osoba koja će vam pomoći da smanjite jaz između potencijala i rezulata. Kouč je osoba koja će vam pomoći da upalite svjetlo u sebi, probudiće vas, potaknuti, a klijent je taj koji sprovodi promjene.
Suština koučinga je u promjeni i u akciji.

Kako koučing funkcioniše?

U pitanju je individualni rad 1 na 1 uživo ili putem on line platforme (po izboru kouča i klijenta – skype, zoom i sl.)
Povjerenje, profesionalan pristup i uvažavanje su baza za rad.
Jedan koučing traje 60 do 90 minuta, u terminu koji zajedno unaprijed dogovorimo.
Broj koučinga zavisi od postavljenog cilja i tempa rada.
Promjena je proces, dajte sebi priliku, izdvojite vrijeme za sebe!

Šta ako reorganizujete u svom životu sve ono što ste prerasli?

Šta bi se u vašem životu promijenilo?

Za više informacija