Zašto ići na koučing ili na trening kada možemo da učimo iz iskustva?

Kažu da učimo na bazi iskustva, što je samo djelimično tačno. Neuro nauka tvrdi da mi ustvari učimo iz refleksije na naša iskustva. Ako imamo neko iskustvo, tada treba da izdvojimo vrijeme za kontemplaciju i zapitamo se šta je lekcija, šta smo naučili. U suprotnom ponavljamo naša iskustva ponovo i ponovo.

U nastavku je interestantna priča o iskustvu.

Lisica, vuk i medvjed su počeli da love, te nakon nekog vremena svako od njih ulovi po jednog jelena. Kreće diskusija kako će da podjele plijen. Medvjed upita vuka kako on misli da bi trebalo međusobno da podijele plijen. Vuk odgovori: „To je barem jednostavno. Svako od nas bi trebalo da dobije po jednog jelena.“ Čim je vuk prestao da priča, medvjed ga je pojeo. Potom medvjed upita lisicu kako ona predlaže da podijele jelena? Lisica mu ponudi njenog jelena, te reče da bi trebao da uzme i jelena kojeg je ulovio vuk.
„Ko te učinio tako mudrom?“, upitao je medvjed.
„Vuk“, odgovorila je lisica.

Postoje situacije u kojima je iskustvo nenadoknadivo i ne može ga ništa zamijeniti. Problem sa iskustvom je u tome što ga rijetko možete steći prije nego što vam zatreba.