Reorganizuj tim

Da li ste nekada ušli u prostoriju u kojoj se održava timski sastanak i osjetili tešku energiju ili napetost? Ili ste radili sa timom koji je ostvarivao fenomenalne rezultate uz sjajan timski duh, podršku, uvažavanje, učenje? 

Sjajan tim pravi fenomenalne rezultate jer u timu jedan plus jedan nisu dva već mogu biti dvadeset. Jer se javlja sinergijski efekat.

Ko su ljudi koji čine tim? I zašto su oni dio tima? Koje su njihove uloge?

Koja su vaša očekivanja od tima?

Koji je ritam rada vašeg tima?

Kako se prate rezultati?

Da imate potrebe da radite na daljinu? Kako organizovati tim koji radi na daljinu?

Koje su razvojne faze tima? U kojoj fazi je vaš tim sada?

Kako od non perforiming tima napravit performing tim?

Imate li jasna timska pravila?

Znate li kako na vrijeme prepoznati zabušanta u timu? Jer često neko ko je zabušant veoma mnogo utiče na ostale. Dobri zaposleni često odlaze jer ne mogu podnijeti tolerisanje loših.

Kako funkcionisati za vrijeme haosa i kako iz haosa uspostaviti red?

„Posmatrajte NAČIN na koji ljudi rade, ne ono što KAŽU da rade. Tragajte za onim djelićima puzle koji nedostaju da bi saradnja bila sinergijska (ne kompromisna).“ Dž. Saterland

Treninzi se baziraju uz uvažavanje agilne vrijednosti i praktičnu primjenu alata iz SCRUMa