Dragana Šipka Adamović

Zašto koučing?

Istraživanja pokazuju da većina ljudi posjeduje daleko više sposobnosti, kreativnosti, talenta nego što ih koristi.

Odgovor je individualan i za svakoga različit. Ponekada je u pitanju nesigurnost, ponekada nedostatak vjere u vlastite sposobnosti ili sistem kome pripadaju, ponekada čekanje pravnog trenutka ili prave prilike. Ponekada nas blokira unutrašnji glas koji kaže: „Samo tebe čekaju!“.

Ako vještine koje posjedujete ili talenti koje imate ne razvijate i ne koristite – to vremenom prerasta u frustraciju. To je ono stanje u kome znate da možete mnogo više i mnogo bolje, a zadovoljavate se sa onim što trenutno imate, jer „bolje vrabac u ruci nego golub na grani“. 

Šta je koučing?

Koučing je individualni proces u kome partnerski učestvuju klijent i kouč sa ciljem izgradnje klijentove željene budućnosti uz aktiviranje resursa koji su neophodni da bi tu budućnost dostigli.
Kouč je osoba koja će vam pomoći da smanjite jaz između potencijala i rezulata. Kouč je osoba koja će vam pomoći da upalite svjetlo u sebi, probudiće vas, potaknuti, a klijent je taj koji sprovodi promjene.
Suština koučinga je u promjeni i u akciji.

Kako kočing funkcioniše?

U pitanju je individualni rad 1 na 1 uživo ili putem on line platforme (po izboru kouča i klijenta – skype, zoom i sl.)
Povjerenje, profesionalan pristup i uvažavanje su baza za rad.
Jedan koučing traje 60 do 90 minuta, u terminu koji zajedno unaprijed dogovorimo.
Broj koučinga zavisi od postavljenog cilja i tempa rada.
Promjena je proces, dajte sebi priliku, izdvojite vrijeme za sebe!

Šta ako uz pomoć kouča reorganizujete u svom životu sve ono što ste prerasli?

Šta bi se u vašem životu promijenilo?

Da li bi promjena bila mala i vezana za neku novu vještinu, veća i vezana za promjenu profesije, ili prosto zelite kompletnu inovaciju, potpuno novu priču? 

Napravi prvi korak ka promjeni. Zakaži konsultacije!

Zakaži konsultacije!